20 ansVentan an

Sa fè ventan

Depi yon group jèn

Te reuni

Pou yo te met nan latè

Yon plan mizikal

Ki rele Tropic

Pandan des années

Plant sa konnen

Des moments de detresses

Averses,secheresses

Li pa te mouri

Paske l t plante

Nan bon teren

Li te gentan

Pran bon racine


Nou konnen

Depi w kreye

Yon aksyon

Fó w jwenn persecution

C konsa

Ampil moun t di

Sa pap grandi

Pourtant

Tout naït,grandit et meurt

Gen lot moun

Ki di ke li

Pa tap janm bay fruit

L'homme propose

Dieu dispose

Zanmi ,fanatik

Jodia nou grandi

Jodia nou bay fruit

Fó nou fete


Jodia n gen ventan

Annou manifeste

Jodia nou bay fruit

Fó nou kapab fete (2x)


Tempete pase

Nou la

Avalanche

tombe

Nou la

Siklón pase

Nou la

Ensandi fè raj

Yo bouskule nou

Nou la

Yo di n sans honneur

Nou la


Jodia n gen ventan

Annnou manifeste

Jodia nou bay fruit

Fó nou kapab fete (2x)


Nou menm yap pyetine

Nou menm kape soufri

Pran Tropic pou exemple

Nou menm yape jennen

Pou nou pa progrese

Abraham gen pou l di

C' est assez (3x)


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018