24 Decembre

Updated: Nov 8, 201824 Decembre rive

Mesyeu,dame

Se sa nou tout

Tape tann

Piti kon gran

Rich kon póv

Se pa jou

Pou n rete tris

Nap manje ak lafwa

Chante a gój deplwaye

Papa Noël

Nou mande w fós

Pou n kab wè anpli lot ane


Riches et Pauvres

Fêtons tous

Son façon

L'anniversaire de notre Sauveur

Jesus Christ

Pour que notre vie soit allongée

Un p'ti peu

Crions ensemble

Parents et amis

Vive Noèl

(2x)


Menm si kermes la kras

Sa pa di n anyen

Menm si pa gen lajan

Nap kale konpa

Lè tonton Nwèl rive

Lap pote kado

(2x)


Menm si kermes la kras

Sa pa di n anyen

Menm si pa gen lajan

Nap kale konpa

Lè tonton Nwèl rive

Lap pote kado

(2x)


Riches et Pauvres

Fêtons tous

Son façon

L'anniversaire de notre Sauveur

Jesus- Christ

Pour que notre vie soit allongée

Un p'ti peu

Crions ensemble

Parents et amis

Vive Noêl


Papa Noel

Nou mande w fós

Pou n kap wè ampil lót ane


Voix : Parisien Fils Aime

Texte: Daniel Larivière


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018