Adrienne

Updated: Nov 8, 2018

Adrienne


Adrienne

Gen pitye pou mwen ti cherie

Depwi twazan m'ap file ou

E ou konnen mwen renmen ou

Ou refuze aksepte mwen


M'pa konnen sa pou m di ou ankó

Ti Adou

M 'aksepte tout kondisyon ou

Sa ou mande m mwen dakó

Fè mwen gras

Ou te di 'm pran ti pasyans

Pou leu ou fin kominye

Mwen tann ,mwen tann

Jus leu ou fin konfirme

Ou mande pou m sermente

Si reyelman m renmnen ou

An verite

cherie m pran Dieu

Kóm temwen m


Adrienne

Mwen gen twazan depwi m 'ap file ou

Aksepte mwen

Mwen pran Dieu kóm temwen

Mwen renmen ou

(2x)


Adrienne

Mwen gen twazan depwi m' ap file ou

Aksepte mwen

Mwen pran Dieu kóm temwen

Mwen renmen ou

(2x)


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018