An'nay pi fonAn' nay

(4x)

An' nay pi fon

Frè ranm

An' nay pi fon

Pou nou suspann gade

Pou n antre nan nannan koze

Ansanm ansanm pou nou pale

An' nay

(4x)

An'nay pi fon fre ranm

Pou nou suspann gade

Pou n konprann kisa kap pase

Nan tet ansanm pou nou fon ti pale


Tankou yon maladi

Kap fin depafini

Tankou yo malè pandye

Kap fè kè nou sere

Piti piti nape tchuipe

Tou piti nap gade

Nou refuze met tet ansanm

Pou nou travay


Yo di yo se zanmi

Yo di yo renmen nou

Se pa jodia nap tande sa

Se depi digdantan

Nou wè tou sa yo fè

Pa egal a sa nou bezwen

(2x)


Yo di yo se zanmi

Yo di yo renmen nou

Se pa jodia nap tande sa

Se depi digdantan

Nou wè tou sa yo fè

Pa egal a sa.nou bezwen

(2x)


Nou chita nap gade

Mouch plen bouch annou

Tou sa kape fèt nou pat

Konprann anyen

(2x)


An'nay pi fon frè ranm

Annou travay ansanm

Se pa wout la ki long

Se nou k pa konn mache

(2x)

Composition Parisien Fils-Aime

Voix Parisien Fils-Aime

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018