Angelique

Updated: Nov 8, 2018Angelique ma chè

Se pa jwèt

Mwen santi m bouke

Leu m voye pye

Wa trouve m

Pa bon

Se ou menm

Ka lakóz sa rive


Sa fè venn deu jou

Wap ban mwen

Manje vermicèlle

Chak midi

Son kompa pitimi

Mwen santi m bouke

Manyen banm

Yon lót doz


Se pa mwen k

Pi renmen vermicèlle

Pase tout gason sur la terre

Angelique

Mwen sanleu kouri kite ou

Si son tretman

Ou tap fè pou mwen

Mesi bokou kounyea m refè

Angelique

Mwem san leu kouri kite ou

Mwen di ou pititmi

Banm tèt chaje

Pa ban mwen l

Chak jou tanpri souple

Angelique

Mwen sanleu kouri kite ou


Se pa mwen k

Pi renmen vermicèlle

Pase tout gason

Sur la terre

Angelique

Mwen sanleu kouri kite ou

Si son trètman ou tap fè pou mwen

Mesi bokou kounyea m refè

Angelique

Mwen sanleu kouri kite ou

Mwen di ou pitimi

Banm vant mennen

Pa banm mwen l chak jou

Tanpri souple


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018