Anita

Updated: Nov 8, 2018Anita

Kote ou ye

Map cheche ou

Mwen pa wè ou

Gade jan

W 'ape fatige m

Poukisa w'ap fè m sa

Mwem santi m dezole

Mwen pa wè w

wap tuye mwen

Kou m rete mwen santi m vle fou

Ay Tata

pa kite sa rive m


Anita aaaaaaaa

Anita aaaaaaaa

Kote ou ye

Manvi wè ou

Pa kache mwen

Konnen byen

Se ou seul

Ki tout vi mwen

Anita aaaaaaaaa

Anita aaaaaaaaa

Kote ou ye

Manvi wè ou

Pa kache mwen

Menm kampe

Map tann ou

Pou w vin jwenn mwen


Kon m rete map sonje

Leu m kouche

Pou w 'ap poudre mwen

Ou fini benyen m nan siwo

Men koulyea

Ou lage m

Nan dan myel

Anita

kisa m fè ou

Pou w' ape maltrete m konsa

An verite map tuye tèt mwen

Leu m mouri wa va pote peche mwen


Anita aaaaaaaaa

Anita aaaaaaaaaaa

Kote ou ye

M anvi we ou

Pa kache mwen

Konnen byen

Se ou seul

Ki tout vi mwen

Anita a aaaaaa

Anita aaaaaaaaa

Kote ou ye

Manvi wè ou

Pa kache mwen

Menm kanpe

Map tann ou

pou w vin jwenn mwen


Anita aaaaaaaaaaaa

Anita aaaaaaaaaaaa

Anita aaaaaaaaaaaaa


Voix : Giordany Joseph

Texte: Daniel Larivière


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018