Aprann fè zanmiPa genyen pèsonn

Ki kab di

Ke l pa bezwen yon lót

Paske nap viv nan yon mond

Kote youn konplete lót

Malgre diferans

Nou gen antre nou

Youn ka zanmi lót

San tolerans

Sa se bon zanmi l

Senserite

Se yon pwen importan

Si l pa egziste nan lamitye

Anyen pap mache

Yo toujou di

Zanmi pa janm dure

Malgre tou

Sa ampeche

De moun fè zanmi


Louvri keu w bay yon lót

Ak mande konsey

Pa vle di ou pa fó

Ni ou pa konnen anyen

Se bagay ki pi dról

Lè de moun zanmi

Nan konsyans yo chak

Youn kwè l siperyè lót

Sa pa genyen lót non

Se ipokrizi

Complexe superiorite

Ou enferiorite

Tropic mande tout moun

Pou n rann lavi n plus senp

Ansanm nap mete

Nan keur n plus harmonie


Leu de moun zanmi

Yo dwe de avoka

Ni pou youn tankou lót

Leu de moun zanmi

Pa gen piti ni gran

Nan bon tan kou move tan

Leu de moun zanmi

Pa gen kach kach liben

Ni devan kou dèyè

Leu de moun zanmi

Youn dwe pou defann lót

Ni jodi kou demen


Leu de moun zanmi

Yo dwe de avoka

Ni pou youn tankou lót

Leu de moun zanmi

Pa gen piti ni gran

Nan bon tan kou move tan

Leu de moun zanmi

Pa gen kach kach liben

Ni devan kou dèyè

Leu de moun zanmi

Youn dwe oou defann lót

Ni jodi kou demen


Aprann fè zanmi

Aprann fè zanmi

Aprann fè zanmi

Menm si nou konnen

Gen sa k ipokrit

Aprann fè zanmi

Pa pou enterè

Men fók ou sensè

Aprann fè zanmi

Se pa di l nan bouch

Men fók li nan kè ou

Aprann fè zanmi

Se pa vin pran póz

Se tout tan gen tan

Aprann fè zanmi

Menm si nou konnen

Gen sak ipokrit

Aprann fè zanmi

Pa pou enterè

Men fók ou sensè


Aprann fè zanmi

Menm si nou konnen

Gen sa k ipokrit

Aprann fè zanmi

Pa pou enterè

Men fók ou sensè

Aprann fè zanmi

Se pa di l nan bouch

Men fó k li nan kè w

Aprann fè zanmi

Se pa vin pran póz

Se tout tan gentan

Aprann fè zanmi

Menm si non konnen

Gen sak ipokrit

Aprann fè zanmi

Pa pou enterè

Men fók ou sensè


Voix:Luc Doralus

Texte: Pierre Pelotat

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo