Aprann reflechiProche pi pre

Pou nou tande

Yon bel proveb

Sa fè lontan nap repete l

Proveb sila a

Gen ampil sans

Poutan lezom

Pa janm enteprete l

Menm jan

Nou toujou tande yo di

Ke tout chimen mennen a rome

Nan mal enteprete l

Anpil nan nou

Tombe nan trou


Si ou vle reyisi lavi

Fo w pa chwazi

Chemen krochi

Pran chemen

Ki dwat

Yon jou

Wa va jwenn siksè


Ampil moun panse

Yo k rive

Pa nempot mwayen

Paske wout la long

Pa janm bliye

Pa gen sikse

San onetete

Le n vle avanse


Ampil moun panse

Yo k rive

Pa nempot mwayen

Paske wout la long

Pa janm bliye

Pa gen siksè

San onetete

Le n vle avanse(2x)


Pou w reusi la vi

Nou kapab

Fe ampil bagay

San w pa nwi pesonn

San ou pa anmede tet ou (2x)

Pou w reusi lavi8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018