Bagay yo redLè w byen gade

Vreman sa dur

Pou w wè jan moun

Ap soufri

Paran ,jèn jan,jèn fi

Pran laru

Gaye kó yo toupatou

Ape chèche lavi

Lè yo pa jwenn anyen

C plenyen yo plenyen

Si w mande yon zanmi

Koman sa ye

Souvan li reponn

Bagay yo rèd


Ampil moun

Se men nou bouche

Bagay yo rèd

Timoun granmoun ape rele

Bagay yo rèd

Ampil fanmi nan mizè

Bagay yo rèd

Gason kon fanm ape plenyen

Bagay yo rèd

Oh!


Mezanmi pran tèt nou

Pa pedi moral nou

Menm si bagay yo rèd

Nou pa oblibe fè lèd

Lavi ap maltrete nou

Desten nou nan men nou

Touse ponyèt nou

Epi kwe nan tèt annou


Nap mande

Sa jenes la pral fè

Menm leu yo fini

Yo pa gen lot chwa pou avni yo

Fó n pale pou yo

Fó n mande

Sa paran yo pral fè

Sa k pa gen travay

Yo pa k jere menm fanmi yo

Fó n di yon mo pou yo


Mezanmi pran tèt nou

Pa pèdi moral nou

Menm si bagay yo rèd

Nou pa oblije fe lèd

Lavi ap maltrete nou

Desten nou nan men nou

Touse ponyèt nou

Epi kwè nan tèt annnou


Menm si bagay yo du

Fo w pa penyen lage

Tchenbe rèd pa moli

Mare sentu w sere (2x)


Nap mande

Sa jenes la pral fè

Menm leu yo fini

Yo pa lot chwa pou avni yo

Fó n pale pou yo

Fó n mande

Sa paran yo pral fè

Sak pa gen travay

Yo pa k jere menm fanmi yo

Fó n di yon mo pou yo


Menm si bagay yo du

Fó n pa penyen lage

Tchenbe red pa moli

Mare sentu n sere(2x)


Nap mande

Sa jenes la pral fè

Fó n mande

Sa paran yo pral fèVoix:Kemly Saintilus dit

Texte: Luc

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P