Bann Jouda

Bann jouda yo Sispann mache pale Sa nou pa wè Bay sosyete repo Tanpri souple Pa mete divizyon Nan la fanmi Pa kontinye Veye afè vwazinaj Pou n kritike Sispann pote koze Bay madanm ak mari Sa kapab pi mal Pou nou demen Bouche manje tout manje Li pa di tout pawol Defen grann mwen Toujou ap di Bagay sila Se pa pou yon biten Pou nap fè tripotaj Bann jouda Bay la sosyete repo

Ak jouda sa yo Bon moun antrave Moun debyen mele Yo pale sa yo Pa wè Moun debyen mele Yo toujou ap veye Zafè vwazinaj Moun debyen mele Pote ale Pote vini Moun debyen mele

Ak jouda sa yo Bon moun antrave Yo toujou ap veye Zafè vwazinaj oo Son bann pote ale Pote tounen

Moun debyen mele Ak jouda sa yo Bon moun antrave Moun debyen mele Yo pale sa yo pa wè Moun debyen mele Yo toujou ap veye Zafè vwazinaj oo Moun debyen mele


Voix: Giordany Joseph Texte: Daniel Larivière Orchestre Tropicana D'Haïti

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018