Bravo Tropic

Updated: Nov 8, 2018


Jodia son gwo fèt

Yon gwo fèt

Pou tout pep haitien

Fanatik,suporteur doux Tropic

Ann louvri de bra nou

Tropic la se yon djazz ki beni

Se sa k fè l byen grandi

Ansanm nap uni vwa nou

Pou n remsye Bondye

Mesi pou gwo monuman sa

Ane sa la Fusee d'Or

Kanoe sou bite LoW

Pou li fete yon bel laj d'or

Belle fleur bleue et blanc sa

Te pran nesans

15 Aout 1963

15 Aout 2013

Sa fe n 50 ans

Cinq decenie travay du

Pa janm dekouraje

Cinq decenie

Disiplin ak succes continu

(2x)


Tropic

Se model ke tout moun dwe swiv(2x)

Ah wi nou se model

Pou tout pepe haitien

Ah wi nou son ikón

Malgre soufrans nou te kembe

Jiskaske n rive la


Tropic se model ke tout moun dwe swiv

(2x)


Omaj

Charlemagne Pierre Noël

Bazile Cotti

Manno Turenne

Ti Jean Claude

Chenet Harry

Maitre Tido

Ti Kodo

Laventure

Nou pap janm bliye nou


Herve Casseus

Remand Lapatience

Samuel Menard

Moïse Joseph

Nou pap janm bliye nou


Tropic

se model ke tout moun dwe swiv

(2x)


Sonje

Raymondson Jn Louis

Rene Arthur

Michele Florantin

Louis Antoine


Gwo Jacky

Emmanuel Hector

Jeanny Durand

Nou pap janm bliye nou


Tony Chery

Wadner Emmanuel

Nou pap janm bliye nou


Pou 50 eme anivese Tropicana

Nou tout ap fete

Nap selebre

Djokanel boutey nan men

Nan tou club yap fete

Pete champay

Bweson ap koule

Leve men nou

Louvri bra nou

Di Bondye nan syel mesi

PoubTropicana l ba nou


Se 50 ans

Nap fete

Se yon omaj merite

(2x)


Fanatik Tropicana

Tout peyi Dayiti

Moun Au Cap

La Plaine du Nord

Moun nan Diaspora

Nou pral fete a djazz nou

Nou pral pete champay

Pete champay


Wololoy

(3x)


Bravo pou Tropic

Bravo fanatik

Bravo Notre Dame

63

73

83

93

Tropic te travay pou l te monte pi wo

Bravo pou Tropic

Bravo fanatik

Bravo Notre Dame

Tropic monte pi wo

Tropic c Fusée kompa Roussi Toro dans l' an 2000

2003 -2013

Pou tout jenerasyon pi wo

Bravo pou Tropic

Btavo fanatik

Bravo Notre Dame

Tropic monte pi wo

Tout moun ansanm

C pla pla pla pla


Composition Pierre Pelotat

Voix Luc Doralus


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V