Declaration

Updated: Nov 8, 2018Rêv pa m

Depi lontan

C t jwenn

Yon bel fanm

Men jou ale

Jou vini

Mwen pa janm

Jwenn fanm sa

Gade m rankontre l

Fó w ta wè

Janm trouble

Men cherie tanpri

Di mwen si wap pran ka m

Di mwen si m met espwa w


Gade m ta vle

proche bó kote w

Mape mande

Ou kwè wap repouse mwen

Tanpri pitye

Ban mwen

Yon ti chans

Paske san ou

M santi m pa ka viv


Si w asepte m

Map jwenn setyèm syel

Mèt kwè se san koule

nan venn mwen


Aksepte m pou m fini

Fini ak soufrans sa

Pran ka m pou kè m lache

Fini ak lapenn ou oo

Mwen ta omwen soulaje


Ou boulvèse lólój mwen

San w pa konnen

Si ou ta banm ti kèw

Se ta yon chans

Somey mwen trouble

Chak swa lè m domi

Imaj ou projte

Byen gran nan kè mwen

Cherie

Tanpri pran ka mwen

Menm pou yon fwa

Di mwen ki sen

Pou m priye

Pou m posede w

Manyè twaze mwen

Mwen ta di m sove

Lonje men w ba mwen

Ma kampe jwenn ou (2x)


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018