Defi pou l'humanite


Histoire l'humanite

Honore moun ki te lute

Pou la science progrese

Pou le monde avanse

Bravo pou sa kap travay

A chak fwa le monde nan tray

Pou pote yon solution

Ak yon modernisation


Se yo k permèt tout peyi pre

Ki bèy enternet pou tout ras kontre

Nou konstate nou progrese

Men fók nou lute

Kont la mechancete


Trouve moyen ki sur

Pou met lanmou nan keur dur

Rete yon gro defi

Pour la technologie

Sa koze la misère

E li provoke la guerre

Li rive fè la terre

Fin tounen yon l' enfer


Aprann les hommes

Renmen tout bon vre

Rete pi gro defi

Pou n leve

(3x)


Aprann les hommes

Renmen tout bon vre

Rete pi gro defi pou n leve

(2x)


Pou la vie belle

Annou tout fè yon seul

Progrès tap frape tout pót

Si youn te renmen lót

(3x)

3 views1 comment

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018