Doux TropicTropicana c yon sewóm

Pou remonte mwen lè m febli

Okès sila manman

Li vini pou l tuye m

Sewóm sila lè w pran ladann

Kon w fini l fó w tombe preche

Kisa Tropic la ye,ki misyon lap rampli

Lotre jou swa male nan bal

Ak yon cherie m renmen ampil

Mizik la telman dous

Bebe la vle ploge

Pandan nap danse

Nap sukre

Yon kó rèd vin pase l pile m

Telman m renmen Tropic

Sa pa di m anyen

Tropic ou dous

Wap tuye m

Okès sila kote l sóti

Tropic cheri mwen

sukre mwen

Map toujou deyè

La fusée d' or kote l pase

Tout moun c rele viv lajwa

Ou t mèt nan la peine

Fók ou emerveiller oo

Lè musicien yo ap fè musique

Yo pa nan jwet ni plezantri

C sak fé Tropic

Ape toujou devan

Tropicana nou renmen w

Depi w pa la nou pa danse

Tropic cheri nou

Pou tout tan

Nap toujou avèw


Tropic nou pap kite w

Nape toujou deyè w

Tropicana

Nou renmen w anpil

Nape toujou deyè w

Tropic cheri

Kote w ap jwe

Nape toujou deyè w

Wooooo

Nape toujou deyèw

Nape toujou deyè w

Wi Tropic

Nou sermente

Nape toujou dèyè w


Tropic nou pap kite w

Nape toujou dèyè w

Tropicana

Nou renmen w ampil

Nape toujou dèyè w

Tropic cheri

Tout kote w frape

Nape toujou dèyèw

Woooo

Nape toujou dèyè w

Nape toujou dèyè w

Wi Tropic

Nou sermante

Nape toujou dèyè wTexte: Cinna O.Charles (Maestro Ti

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018

<