Fók sa chanje


Jodia

Nou tout nou nan mizè

Sa fè mal pou m wè

Se konsa sa ye

Nou konnen

Se mas pep la

Ki plis nan ka

Nape mande

Si sitiasyon l

Pap janm chanje


Nou konnen le monde

Pat kreye nan yon seul jou

Fók nou ka konprann

Peyi nou kab devlope

Si nou bay la men

Piti ,piti sa va mache

Kondisyon pèp la

Va amelyore plus vite


Jodia pitit nou nan mizè

Sa fè n mal pou n wè

Se konsa sa ye

Nou konnen se mas pèp la

Ki plis nan ka

Nape mande

Si sitiasyon n pap chanje


Nou konnen le monde

Pat kreye nan yon seul jou

Fók nou ka konprann

Peyi nou kab devlope

Si nou bay la men

Piti,piti, sa va mache

Kondisyon pèp la

Va amelyore plus vite


Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n fè volonte ou

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Sitiasyon n va chanje

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n amelyore

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n alfabetize

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n fè volonte

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n kab konsyantize

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n amelyore

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou timoun yal lekol


Ede nou

Pou n ka chanje

Tou sa ki pa tró bon

Pou peyi nou avanse

Jan nou tout espere(3x)


Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n fè volonte ou

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Sitiasyon n va chanje

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n amelyore

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n kab konsyantize

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n fè volonte ou

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou pep la jwenn travay

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou n amelyore

Grand Jehovah

Voye je sou nou

Pou timoun yal lekól


Ede nou

Pou n ka chanje

Tou sa ki pa tró bon

Pou peyi nou avanse

Jan nou tout espere (3x)

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo