Frè kot papa


Al traka

Jèn gason amoureu

Gen pou yo pase

Lè w renmen

San reserve

Ou gen ampil pwoblem(2x)


Se bó sackre keu

Mwen t gon ti menaj

Nou t telman damou

Avan l domi

C pou m al kote l

Paran l gen miami

Yon jou voye cheche l

Depi lè sa mwen pa viv

Dlo frèt pa bon nan bouche mwen

Le l ekri m li di cheri map tann ou

Fe vit vini pa nenpot mwayen


Apre dezan m degaje m

Jwenn yon viza

M antre miami

Mal jwenn boubout mwen

Desann kay zanmi mwen

Li ret kay paran li

Nan telefon nou kominike

de semen aprè nale nan on ti bal

Nou chita sou tab

Yon flanneu vin paret

Menaj mwen di mwen

Se frè l kot papa

Nou fe konesans msyeu chita

Depi l fin chita

Lap pale a menaj mwen

Nan yon lang ke m pa konprann

Nan tout sa yape di

Se de mo m plis tande

Love my love

Chak moso ki frape

Yal jus nan mitan pis la

Lè mal pran yon ti jof

mesyeu kè m manke bloke


An verite m manke dezole

Nan miami

Apre m fin wè menaj mwen

Sou pis la

Kape ploge

Li t di mwen c frè l kot papa

Mwen t fin kwè

A chak moso yo leve yal danse

Jis nan fon pis la

An verite m manke dezole

Nan miami

Fason m fi n wè menaj mwen sou pis la

Ape ploge

Li t di c mwen c frè l kot papa

Mwen t fin kwè

A chak moso yo leve yal ploge

Jus nan fon pis la


Depi l fin chita

C angle lape pale

M pa komprann anyen

Paske mwen menm c just come

Depi l fin chita

Msyeu ampeche m louvri bouche

Sak pi enerve m

Msyeu bwè tout sa k sou tab la


Mesyeu lè nou renmen fè atansyon

Frè kote papa genyen kamouflay

Cheche konn tout paran menaj nou genyen

Si nou pa vle pran nan pa komprann(2x)

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P