Histoire d'amour

Updated: Oct 31, 2018Nan kè chak moun

Lanmou kite yon souvni

Ki k make l pou tout lavi

Si ou ta genyen

Yon liv pou w ekri

Lank ak papye

Pa tap janm sufi

Depi tou piti

Nou plante lanmou sa

Ampil moun tap gade

Yo pat k ampeche sa

Lè nou sonje

Ti jwèt lago le swa

C sel fason n t k aroze

Lanmou sa


Gen kek moun

Lanmou konn fe soufri

Pou nou de c toujou yon amoni

Jan nap viv cherie

Bay lot anvi

Doudou son belle histoire d'amour


Nou vin telman renmen

Nou vin samle

Egzanp pou sak damou

M pa k viv san ou (2x)


Entre nous deux

C lanmou net ale

Fache pa janm dure

Lanmou nou naturel

Cherie nou son model

Sonje nou sèmante

Pou nou pa janm kite


Nou vin telman renmen

Nou vin samble

Egzanp pou sak damou

Mpa sa viv san ou (2x)


Nou vin telman renmen

Nou vin sanble

Egzanp pou sak damou

Mpa sa viv san ou (2x)Texte:Luc

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018