IT'S SO SWEET

Se te fèt patronal peyi mwen Ou te vin nan mès Aprè pou w al nan bal Kay zanmi w ki te fè yon soupe Yo te envite m, se la m te rankontre w Depi m te wè w M santi tout san m kouri Mwen te reve pou Mwen te prese fè konesans avè w Pou m eksplike w tout sa ou leve nan kò mwen

An verite mwen te di w jan mwen vle w Mwen te avwe w jan m renmen w Sa te touche kè m ou te fè m on pwomès pou jou selebrasyon m wap fèm sipriz

Ou sensè vrèman ou vini ou vin fè m jwi lanmou Doudou your caress and love it’s so sweet You make me happy you capture my heart Ou sensè vrèman ou vini ou vin fè m jwi lanmou Doudou your caress and love it’s so sweet It’s so sweet baby it’s so sweet Mwen penche kòm pou m su ke m pap reve it’s so sweet So sweet senserite it’s so sweet C’est la tendresse et la sensualite it’s so sweet

Ou sensè vrèman ou vini ou vin fè m jwi lanmou Doudou your caress and love it’s so sweet You make me happy you capture my heart Ou sensè vrèman ou vini ou vin fè m jwi lanmou Doudou your caress and love it’s so sweet It’s so sweet baby it’s so sweet Mwen penche kòm pou m su ke m pap reve it’s so sweet So sweet senserite it’s so sweet C’est la tendresse et la sensualite it’s so sweet It’s so sweet baby it’s so sweet Ou vini pou w kapab fè m jwi lanmou it’s so sweet So sweet senserite it’s so sweet C’est irresistiblement delicieux it’s so sweet

Voix: Parisien Fils Aime & Luc Doralus Texte:Raphaël Telsaint Orchestre Tropicana D'Haïti

133 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018