Je te desire


Nous nous sommes dit

Qu'il ne nous faut rien

Rien que l'amitie

C'est jurer le silence

Nous conviens

Sur l'amour tout entier

Petite amie nous n'avons

rien a nous cacher

Laissons nous aller

c' est agreable

A ce serment qui vient pourtant tout empecher

Nous nous sommes fixer

C 'est donc louable

Mentir est honteux

Quand on est amoureux

Dans mes envies

j'imagine tout ce que tu penses

Souffrir est affreux

on doit vivre malheureux

La peur qui nous envahie

c'est tout une offense


Belle ti manmie nou te jure

Pou n toujou rete zanmi

Mwen pa k supote c ou m renmen (2x)


Sa fe lontan nou abitye

Nou devwale tout vice kache

Moman an rive pou nou pale

Pou n di tout sa k gen nan lanmou


Belle ti manmie nou te jure

Pou n toujou rete zanmi

Mwen pa k supote c ou m renmen


Mwen pap ba w manti cherie

C ou m renmen pou tout la vie

Mwen pap baw manti cherie

I love you honey

Je t'aime amour

I love you honey


Belle ti manmie nou te jure

Pou n toujou rete zanmi

Mwen pa k supote

c ou m renmen (2x)


Belle ti manmie nou te jure

Pou n toujou rete zanmi

Mwen pa k supote

C ou mrenmen


C ou m

Voix:Paul Edouard Jean,Luc

Texte:Raphaë

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018