Joyeux Noël

Updated: Nov 8, 2018Noël,Noël,Noël

(2x)


Sauveur le monde

Tape tann nan

Te fèt le 25 decembre

Tankou póv

Nan yon nich pay

Tout près la ville Bethleèm

Rois mages yo te swiv yon zetwal

Pou te vin adore Kris la

Kote l te ye nan nich pay la

A la yon gran jou

Menm zanj nan syel la

Tap fete

Ala yon gran jou


Melchior,Gaspard ak Balthazar

Profite okazyon sa

Pote l'encens,la myrrhe et l'or

A la yon belle fête


Jesus te vini

Pou li sove nou

Fó w toujou sonje

Bel mesaj li yo

Pandan nap chante

Vive la Noël


Melchior,Gaspard ak Balthazar

Te rann Kris la omaj

Kretyen kap viv jodia

Manifeste fwa nou


Jesus te vini

Pou li sove nou

Fó n toujou sonje

Bel mesaj li yo

Pandan nap fete

Vive la Noël


Vivons en frères

C'est Noël

Faisons la paix

C'est Noël

Chantons en choeur

C'est Noël

Prions ensemble

C' est Noël


Klóch Nwèl la sonnen

An ale selebre

Joyeux Noël

Me jou a rive

Nou pral nan reveyon

Joyeux Noël

Kretyen kon payen

Se yon fet san parey

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Minuit chretien

C' est l 'heure solennelle

Joyeux Noël

Klóch Nwèl la sonnen

An ale selebre

Joyeux Noël

Kretyen kon payen

Se yon fèt san parey

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël


Wololoy

Wololoy

Wololoy

Me kado a

Me kado a


Klóch Nwèl la sonnen

An ale selebre

Joyeux Noël

Me jou a rive

Nou pral nan reveyon

Joyeux Noël

Kretyen kon payen

Se yon fèt san parey

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Minuit chretien

C'est l' heure solennelle

Joyeux Noël

Klóch Nwèl la sonnen

An ale selebre

Kretyen kon payen

Se yon fèt san parey

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël


Yon nwit plen

Zetwal ap fè rèl

Pou yon bebe

Ki sot nan syel

Li met tout

An santinel

A lon mevey


Voix:Parisien Fils Aime,Luc Doralus

Texte :Pierre Pelotat


85 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V