Lute pou w rive

Updated: Nov 8, 2018


Nan la vie

Lè w wè pi gran devan

Pa janm chèche boule etap

Pou w kab rivalize avè l

Sou podium li

Si w gade tout sa l fè reussi

Tout ti efó mennen l byen lwen

La nature choisi c tou pa l

Pou l gen succès

Sonje

Pou w fixe yon objectif

Pou w fè chemen w pas à pas

Pou w pa pran risk ki inutil

Nan fóse fè konkirans

Ti dlo ki dégoûté sou roche

Se pa du jour au lendemain

Pou l jwenn kote pou l kab chita

Se konstans nan travay

Se Force ,Persévérance

Sonje

Siw pa janm dekouraje

Si w kontinye mete nanm ou

Si w toujou rete pasyan

Wa va wè produit efó w

Tankou dlo ki koule sou roche

A fè lavi vin ramoli

Piti, Piti, wa jwenn plas ou

Wa bati renome w

Tout moun a va konnen

Lè w rive


Ti dlo ki degoute sou roche la

Se modèl pou w kab travay

Pou w w pèsevere

Pou w toujou fe efò

Lè wa va gen succès

Wa fè lavi ramoli

Tout moun a va konnen w


Ti dlo ki degoute sou roche la

Se modèl pou w kab travay

Pou n w pèsevere

Pou n w toujou fe efò

Lè wa va gen succès

Wa fè lavi ramoli

Tout moun a va konnen w


Si w pa vle lute pou w fóje plas ou

Ou pap janm rive anyen

Lute

Fò w lute pou w kab rive


Tout kote w pase

Nan tout sa wap fè

Si w pa vle lute

Ou pap janm rive


Si w pa vle lute

pou w fóje plas ou

Ou pap janm rive anyen

Lute

Fò w ,lute ,pou w kab rive


Si w pa vle travay ,ou pap janm manger

Si w pa vle lute ,ou pap janm rive


Si w pa vle lute

Pou w fóje plas ou

Ou pap janm rive anyen

Lute

Fó w lute pou w kab rive

(2x)


Composition : Raphael Telsaint

Voix ; Paul Edouard Jean14 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P