Malonèt kache

Updated: Nov 8, 2018La vie sa se yon théatre

Chak moun ap jwe role pa yo

Tout moun ap viv sou blóf

Yo tout byen maske

Gen sa ki fó nan yo fè

Gen sa ki fo nan yo di

Yo prefere viv nan fasad

Pou fè pale de yo


Devan kay la toujou pwóp

Dèyè kay la toujou sal

Yo toujou ap pale w lèd

Pou fè w vin piti

Tan ale tan vini

Moun sa yo toujou konsa

Gran Bondye nan syel la selman

Ki pou chanje yo


Nan bouch lóm montre l serieu

Nan kè l malonèt kache

Kou l fè jou

Tankou on ti zanj

Kou l fè noire

Li se on demon

Nan bouche lóm montre l serieu

Nan kè l malonèt kache

Kou l fè jou

Li se on ti zanj

Men kou l fè noir

Li se on demon


Zanmi fók ou juje

Avan ou kondane

Ja ou wè mimi

Se pa konsa li kenbe rat

Zanmi fó w pa gade

Lèzóm sou aparans

Tou sa ou wè ki briye

Pa janm fin kwè

Ke l se dyaman

(2x)


Moun sa yo se tonbo blanchi

Sa yo di yo fè se manti

Pinga kwè nan yo

Pinga koute yo

(2x)


Moun sa yo se tonbo blanchi

Sa yo di yo fè se manti

Pinga kwè nan yo

Pinga koute yo

(3x)


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018