Lanmou BelNou renmen lontan

Youn pa kapab

Manke lót

Vreman Bondieu

Kreye nou

Pou nou viv ansanm

Nou renmen lontan

Lavi pa m c lavi pa w

Youn kab lute

Pou lót

Pou nou tou deux

Heureux

Jalouzi

Ti kapris

Ke nou fè tanzantan

C boustè

Pou chaje

Ti kè nou lè nou fèb

Privasyon

Ti pwoblem

Ke m konn ba w

Lè w anvi m

Men c tout dwa mwen

Pou m peye

Tout sa tou mwen fè

Nou renmen lontan doudou

Youn aprann byen komprann lót

Ou c mwatye m

mwen c mwatye w

Nou deux fè yon seul

Doudou

Lamou bèl


Yon ti kapris

Yon santiman doudou

La jalouzi

Sa ka koze malheu nou

Admirasyon

Bon ti karès

Lanmou

Ampil respè

Pou ka viv heureu


Yon ti kapris

Yon santiman doudou

La jalouzi

Sa ka koze malheu nou

Admirasyon

Bon ti karès

Lanmou

Ampil respè

Pou nou ka viv heureu


Youn kompran lót

Youn renmen lót

Fe lanmou bèl

Chase la peine

Chase tristès

Fè lanmou bèl

Tendrès,karès

Ti afeksyon

Fè lanmou bèl(2x)


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018