MariaZanmi an pral gate

Maria

En verite nap kite sa

Paske w we mgen febles pou ou

Wap tochonen m

Wape fe m abu

Apen mwen fin ba ou yon sabo

Machete mwen poko menm peye l

Ou Fe zanmi w kado l

Maria

Avwe ke w San konsyans

Ou pa menm tann 2 jou

Fok ou grate tet mwen

Mfe sa m baw yon lot


Mwen ba ou chèn ou mete l lekol

Maria

Mwen ba ou zanno ou dim Li pedu

Mwen baw sabò fe zanmi w kadol

Cheri mwen aveti w menaj la pral gate


Maria

Ou sans konsyans

Samble w komprann mwen dwe dyab

Maria

Ou sans konsyans

Mwen baw chèn ou mete l lekol

Mwen ba ou sabo ou fè zanmi kadol

Genle w kwe mwen c boletye

Maria ou san konsyans


Ou manje deja

Maria

Ou manje deja

(3x)


Genlè w komprann mwen dwe djab

Mwen ba w chèn ou mete l n'an plane

Mwen baw sabo ou fè zanmi kadol

Genlè w konen m c boletman


Voix: Parisien Fils Aime

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018