Mesi manman

Mesi manmam


Li pote w nèf mwa nan vant

Lavi l s'on lanfè

Lap soufri,lap jemi l pa doli

Manje pa bon nan bouch li

A la de mizè pou ti madanm sa

Kap krache,vomi

Tout kó l kraze

Nef mwa fin passe

Moman akouchman vin rive

C priye Bondje

pou tout bagay bien passe

Sa konn rive ke gen nan yo ki mouri

Li ba w tete

C pou w t kab

Genyen lavi

Afeksyon manman

S'on bagay ki san mezi


Mesi ,Mesi manman chérie

Li lutte

C pou ou li lutte

L pase kalamiti

Pou w vin yon moun demen

L' enduire

C pou ou l 'endure

Jodia kel kontan

Paske w yon moun tout bon


Li vann chabon

Lè sa pa bon

Pou l bay ledikasyon

Li monte sou do kamyon

Cheche lavi

Nan potoprens

Anba lapli nan tout provens

Lavi l c tankou deuil


Dodo titit manman

Pou l soulaje w

Le w ap kriye

Afós li chante

Li fin tounen artiste

Moman rive

Pou w antre lekol

Mâche a Pye

Pote w sou do

C t passion l

Pou l t wew vin

Yon moun demen


Manman chérie

Mèsi

Jodia fom di w

Mèsi

Menm si mpa gen diaman

Mèsi

C ak tout kè m map di w

Mèsi

Mèsi manman chérie

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018