Mizè malere


Leu moun malereu Ou pa gen respè Tout sak pabon Se ou yo sanble Menm si w fè efó Yo pap apresye ou Se pou w pa janm evolue (2x) Leu w wè pitit zotobre Nan la rue Ap fè vagabondaj Tout moun di Li jeune,li pa konn sa lap fè Leu se pitit maleereu Ki nan laru ap dezannwiye l Ou tande se delenkan Se danje pour l'avenir

Leu moun malereu Ou pa gen respè Tout sak pa bon Se ou yo sanble Menm si ou fè efó Yo pap apresye ou Se pou w pa janm evolue (2x) Wap travay yon kote Gen yon vól ki fèt Paske ou maluereu Depwi se moun se ou yo suspèk Leu s yo akize w nan pwen dlo Ki ka lave ou ,rat manje kann Zandolit mouri inosan

Leu moun malereu Ou pa gen respè Tout sa k pa bon Se ou yo sanble Menm si ou fè efó Yo pap apresye ou Se pou ou pa janm evolue (2x)


Voix:Giordany Joseph Composition: Daniel Lariviere


79 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018