Mwen menm ave wTi gason rete

Pa manyen m drol

Pou w pa eksite mwen

Wap fe pedi wól mwen

Pito ou al dousman

Anpil kontwol

Pa vire lólój mwen

Wap fè m pedi bonè m


Le jou m pa wè w cherie

A la m vle fou

Mpa saa manje

Mpa sa domi

Tanpri banm yon ti chans

Yon ti kares

Ti afeksyon pou m pa mouri


Carmelie Carmelie

Wa ban mwen la vie

Yon ti kares

Yon ti bouche

Pou m pa mouri

(2x)


Pou yon menaj dire

Fó gen lanmou

Senserite

Ak konsesyon

Mwen menm ave w doudou

Nou enseparab

Ou banm kares

Mwen ba ou tandres

(2x)Doudou

Nou telman damou

Nou pap kite

Nap toujou ansanm

Tankou de pijon

(2x)


Doudou

Nou telman damou

Nou pap kite

Nap toujou ansanm

Tankou de pijon

(2x)


Doudou

Nou telman damou

Nou pap kite

Nap toujou ansanm

Tankou de pijon


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018