Nou refuze granmoun


Nou refuze granmoun Nou vle rete timoun Depuis 1804 Nape fèmen je nou Sou sa lavi vle di Pou nou sonje selman Sa nou ta anvi l ye Eske sa'p chanje Lavi n Di mwen non Nou refuze granmoun

Nou refuze granmoun Telman nou ap soufri Yape mouri grangou Paske manje n chak jou Nou rete kon gwo pouce Nou refuze granmoun Nou vle rete timoun Pou nou ka di Kisa nou te ka fè Femen je pap Chanje sa

Se mwen Se ou Plus yo Egal nou Peyi a se pa nou Se pa mwen Se pa yo Se pa yo seul Ki ka demare li Timoun a moun Timoun pou moun Annou kite Timoun pou rad Annou tout renmen Pou lavi Pou nou ka di Yon jou tout bon vre Vive Haiti cherie Cherie,cherie

Yon seul moun Pa ka fè anyen Pou peyi a Annnou mete tèt nou Ansanm pou n demare Ann deside granmoun Chak moun Tout moun ansanm Pou yo suspann Pase peyi nou Anba pye Si nou plante Sekle, wouze Nan jwenn manje Lè sa pitit peyi a Va viv an sante

Ann deside granmoun Annou kite timoun Pou peyi nou demare Pou peyi nou avanse (2x)

Yon seul moun Pa ka fè anyen Pou peyi a Annou mete Tèt nou ansanm Pou n demare Ann deside granmoun Chak moun Tout moun Ansanm Pou yo suspann Pase peyi nou Anba pye

Ann deside granmoun Annou kite timoun Pou peyi nou demare Pou peyi nou avanse (2x)


Voix: Parisien Fils Aime Composition: Parisien Fils-Aimé

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018