Nou tout se frèPou jan gen mesaj ki lanse

Pou jan genyen moun ki preche

Sou sak ta dwe fèt zanmi

Pou le monde chanje

On dirait que les hommes

Pa konn tande

Toujou gen mechanste,ineglite

L'homme pase anba pye

Les commandements divin

Yo pito fè sak mal

Olye yo fè sa ki byen


Youn ap tuélót

Youn ap kraze lót

Youn ap fe vanjans

Youn meprize lót

Youn umilye lót

Youn dechire lót(2x)


Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv an frè

Annou bliye ambisyon

Pou n vin moun tout bon

Yon seul Bondye ki kreye nou

Menm san kap koule nan venn nou

Se pa couleur ki fè yon moun

Se pa richesse ki fè yon moun

Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv an frè

Annou bliye ambisyon

Pou n vin moun tout bon

Nou fè la terre tounen yon jungle

Youn ape fè vanjans sou lot

Se pa vanjans ki solution

Sonje mesaj damou Jesus


Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv an frè

Annou bliye ambisyon

Pou n vin moun tout bon(2x)


Nou tout se frè

Poukisa n pa k viv ansanm

Nou se pitit Bondye

C menm san kap koule(4x)


Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv an frè

Annou bliye ambisyon

Pou n vi n moun tout bon


Malgre distans ki separe n

Nou tout se yon sèl kód fanmi

Kit ou t blan kit ou t nwa

Menm si w chinois

Menm si w arabe


Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv an frè

Annou bliye ambisyon

Pou n vi n moun tout bon(2x)

Nou tout ansanm kondane

Pou nou viv ansanm

Annou bliye tout ambisyon

Pou nou k viv ansanm

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018