Pa gen anyen ak pesonnEnfin mpa konnen

Kisa pou mwen ta fe

Bondieu proteje m

C ou k kreye mwen

Tout sa m fe

Pa janm bon

Yo toujou ap mal gade mwen

Et pourtant

mpa fe persone du tort

Pwoblem zanmi m

C pwoblem pa mwen

Tout moun pou mwem

C lamitye

Distraksyon m

C boubout mwen

Note musique mwen

Bel bonjou

Bel ti blag toupatou

Mwen pa gen anyen ak pesonn

Yap nwizanse mwen

Yap pale m mal

di sa mwen pa fe

C ampil fo zanmi yo

Ki pa vle we nou

Paske nap produit

Yo pa apresye n


Mwen pa gen anyen ak pesonn mezanmi

C ou k kreye m Bondye

Koman pou m k pe

Yap nwizanse m san mpa menm fe persone du tort

Mpa janm gen anyen ak pesonn mezanmi

Fanmi mwen pa en paix

bon zanmi m pa en paix

Chak fwa yo we m yap anwiye mwen konsa oh

Mwen pa gen anyen ak pesonn mezanmi

C fo zanmi yo ki rayi sort mwen

Parce que mwen ap produit mwen apresye

Mpa janm gen anyen ak pesonn mezanmi

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018