Pa Meprize mA la de mizè

Pou yon jen gason

Nan lavi sila

Lè w renmen yon bebe

Ou vle karese l

Pou l ap maltrere ou

Mwen pa gen lajan

Cherie,pou mwen

Ka ba ou gwo kado

Men w konnen

Kijan kab karese ou

konnen m

se jeune gason

Lavi map mande ou

Pa meprize m

Ala de mizè

Pou yon jenn gason

Nan lavi sila

Leu w renmen yon bebe

Ou vle karese l

Pou l ap maltrere ou

Mwen pa gen lajan

Chérie,pou mwen

Ka bou gwo kado

Men ou konnen

Kijan m kab karese ou

Konnen m se jeune gason

Lavi map mande ou

Pa meprize m


Voix: Giordani Joseph

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018