Pa twó prese

Updated: Nov 8, 2018Lè yon jèn gason

Bay yon gol tro boneu

Sil pap fe anyen

Sa ba li pwoblem

Li vin wè lavi tou nwa

Paran li konn di

Li tro jeune

Pou li kapab marye

Paran fi a menm konn mande

Maryaj ou lanmó

Lè yo tande sa

Menm si ou pa k manje

Ou sétoblije

Kouri marye kanmem

Lè bagay la frèy

Yo ba w swen avek lojman

Apre kelke mwa

Yo vin leve nan kó w


Mwen wè yon evenman

Ki pase nan katye kay mwen

Yon zanmi m pap travay

Yo fóse l marye

Bag la yo t bezwen

Yo t pran l pou ti prince

Fó w ta wè jan yo tolere l

Aprè kelke tan

yo mete l deyó lakay la

Paske yon lot flanneu

Ap bay kout sokèt

Se lè sa yo wè

Yon fanmi pa ka viv san lajan

Yo kouri dèyè l an mlonèt


Jèn yo

Fó nou kontrole nou

Nan lavi sa

Yon ti plezi ka fè n soufri

Fó n pa tro prese

Pou n pa gache avni nou

Nou pa dwe kouri bay gól boneu(2x)


Labadi son paradi(6x)


Toro

Tribune nan kraze(4x)


Labadi son paradi(6x)


Jèn yo

Fó nou kontrole nou

Nan lavi sa

Yon ti plezi kap fè n soufri

Fó n pa tro prese

Pou n pa gache avni nou

Nou pa dwe kouri

Bay gól boneu(2x)


Composition : Jean Claude Jacques ( Patchou )

Voix : Parisien Fils-Aimé


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018