Petit JeanCherie

Pou jan n t renmen

Mwen pa wè rezon

Pou w ap meprize mwen

Ou bliye pwomes

Ou t fe mwen

Ou t di m

Wap vin danse ave m

Nan tout fi

Ki sur la terre

Se nan ou selman

Mwen wè

Mwen renmen w

A la folie

An verite mape mouri

Cherie

Pou jan n t renmen

Mwen pa wè rezon

Pou w ap maltrere mwen

Ou sonje

Pwomès ou t fè mwen

Ou t di mwen

Wap vi n danse ake mwen

Nan tout fi

Ki sur la terre

Se nan ou selman

Mwen wè

Mwem renmen w

A la foli

An verite mape mouri


Cherie

Jan mwen renmen w

Pa meprize mwen

Sonje tout bon moman

Nou t konn jwi(2x)

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018