PhilomiseLè mwen

Te tou piti

Mwen tap fe ti renmen

Mwen pa t janm konn gen pwoblem

Lè mwen renmen on ti fi

Li menm li renmen m tou

Tout sa nou fè

C bel bagay

Koulya mwen vini gran

Mwen renmen Philomise

Mwen di l sa e li asepte

Apre katran nap viv

Li soti pou l kite m

Li pran plezil

Ap maltrete m


Philomise (3x)

Pitye pou mwen

Pa maltrete m

Philomise (3x)

Mwen santi m

Ap mouri


A la de gwo mizè

Ki pou yon jen gason

Kap renmen ak fi

Ki pa renmen w

Bondye pito w tuye m

Mwen pa kab reziste

Sa Philomise ap fe m pase

E mwen renmen l ampil

Mwen pa kapab kite l

Soufrans ,lapenn

Ap fin manje m

L'amour ap malmennen m

L' amour ap chifonnen m

Vreman l'amour c yon kriminel


Philomise (3x)

Pitye pou mwen

Pa maltrete m

Philomise(3x)

Mwen santi m

Ap mouri


Philomise(3x)

Pitye pou mwen

Pa maltrete m

Philomise(3x)

Mwen santi m

Ap mouri

Philomise(3x)

Men poukisa

Ou vle kite m

Philomise (3x)

Vin konsole m

Pa kite mTexte:Giodany

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018