Pou Timoun yo

Updated: Nov 8, 2018Sa se pou timoun yo


Leu wap viv

Nan 'on sosyete

Ki pa gen modèl

Ou jwenn tout kalite

Timoun ap grandi

Genyen nan yo

ki sanble yo tres distinguer

Gen sa k kwè yo eklere

E yo fè sa yo vle

Paran ki pati

Al chercher la vie

Yon exode aveugle

Ki san parey

Timoun nan la rue

Timoun sans secours

Yo sèvi ak yo

Nan tout situation

(2x)


Kisa nap fè

Pou n sove yo

Kisa nap fè

Pou n ede yo

Yo pa ka manje

Yo pa janm domi nan kay

Kisa nap fè

Pou n sove yo

Kisa nap fè pou n ede yo

Sosyete

Legliz

Nou tout se gran responsab

(2x)


Kisa nap fè

Pou n sove yo


Kisa nap fè

Pou n sove yo

Kijan nap fè

Pou n ede yo

Yo pa jwenn manje

Yo pa janm domi nan kay

Kisa nap fè

Pou n sove yo

Kijan nap fè

Pou n ede yo

Responsab leta

Responsab lekol


Genyen ki san manman

Genyen ki san papa

Genyen ki san sekou

(2x)


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018