Randevou ChanpètPèleren ,bon vivè yo

Fanatik , djo kannenl yo

Vini pou n selebre

Chanpèt la rive

Melomane,bon vivè yo

Fanatik byen soude

Fó n remesye bon sen yo

Ki te fè n faveu

Peleren ,bon kwayan yo

Sevite angaje

Vini pou n selebre

Chanpèt la rive

Melomane bon vivè yo

Fanatik byen soude

Fon remesye bon sen yo

Ki te tande demand nou


Toujou chèche

yon ti foula

Yon kódon

Avan nal danse

Fó n antre legliz

Al priye

Tout sen patron

Ki te ede nou

Mande benediksyon

Pou tout fanmi zanmi

Le n fin priye

Nal vizite

Vizite pou n wè

Kote n ye

Aprè pou n

Al danse Tropic la


Pèleren

Bon Vivè yo

Fanatik

Djo kannel yo

Vini pou n selebre

Chanpèt la rive

Melomane

Bon vivè yo

Fanatik byen soude

Fó n remèsye

Bon sen yo

Ki te tande demand nou


Se yon moman devosyon

Se fèt chanpèt

Nou soti pou n priye

Pou n al rekeyi nou

Yon ti demand

Yon ti faveu

Yon ti randevo

Ak yon ti boubout

Se chanpèt

Nape rele


Leu n soti

GrandPres

Nou prale Otrou

Pou n fete Saint Jean

Leu n soti Otrou

Nou pral Terrier Rouge

Pou n priye Saint Pierre

Aprè Terrier Rouge

Nou pral Caracol

Nan Elizabeth

Aprè Caracol

Nou pral Bas Limbe

Nan pye Mont Carmel

Aprè Mont Carmel

Nou pral Port Margot

Nan Sainte Margeurite

Aprè Port Margot

Nou pral Plaine du Nord

Pou n priye Saint Jacques


Aprè Plaine du Nord

Nou pral Limonade

Pou n priye Sainte Anne

Aprè Limonade

Nou pral Ouanaminthe

Nan pye Notre Dame

Aprè Ouanaminthe

Nou pral pran kamyon

Pou n al nan Saint Louis

Leu n sot nan Saint Louis

Nou pral pran kamyon

Pou n al nan Sainte Rose

Leu n sot nan Sainte Rose

Nou pral nan Bord de Mer

Nan Sainte Philomène

Aprè Bord de Mer

Nou pral nan l'Acul

Nan Nativite


Leu n soti

Grand Pres

Nou prale Otrou

Pou n priye Saint Jean

Leu n soti Otrou

Nou pral Terrier Rouge

Aprè Terrier Rouge

Nou pral Caracol

Nan Elizabeth

Aprè Caracol

Nou pral Bas Limbe

Nan pye Mont Carmel

Aprè Mont Carnel

Nou pral Port Margot

Nan Sainte Margeurite

Aprè Port Margot

Nou pral Plaine du Nord

Pou n priye Saint Jacques


Se yon moman devosyon

Se fèt chanpèt

Nou soti pou n priye

Pou n al rekeyi nou

Yon ti demand

Yon ti favè

Yon ti randevou

Ak yon ti buubout

Se chanpèt

Nape rele


Voix: Luc Doralus

Rexte: Raphaël Telsaint

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo