Rasanble Fanatik

Updated: Nov 8, 2018Rasanble fanatik

Vin fete ak Tropic

Trantyèm rekót kafe

Tropic pote lorye

Trantan sa pa trant jou

Kenz out sa son gran jou


Ane sa fè nou trantan

Depwi nap batay

Pou sa chanje

Pou ti neg nan lakou lakay

Kote n prale pi lwen

Pase kote nou soti

Nap pase tray

Men nap kenbe dans la diyite


Rasanble fanatik

Vin fete ak Tropic

Trantyèm rekót kafe

Tropik pote lorye

Trantan sa pa trant jou

Kenz out son gran jou


Rasanble fanatik

Vin fete ak Tropic

Trantyèm rekót kafe

Topic pote lorye

Trantan sa pa trant jou

Kenz out sa son gran jouTankou wozo nou pliye

Men nou pa kase

Nou bêche nou fouye

Nou cheche nou trouve

Nou tap trennen

se leu nou te gen un an

Se plen grennen leu

Nou rive gen trantan


Tratyèm suksè

Nap rekolte sa nou te plante

Trantyèm suksè

Nape mache ake fierte

Trantyèm suksè

Tropic ou pote lorye

Trantyèm suksè

Nou tout dwe selebre saKenz out se fèt Notre Dame

Se li ki patrón Tropicana

Kenz out se fèt Tropic la

Ansanm nap selebre l

(2x)


Manman Mari nap di ou mesi


Manman Mari nap rann ou omaj


Manman Marie nap di ou mesi


Manman Marie nap rann ou yon omaj

Pou tout sa ou fè pou nou nan peyi sa


Composition : Louis Jean Lubin

Voix : parisien Fils-Aimé/ Giorday Joseph
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018