Sa Bèl

Updated: Nov 8, 2018

Gade kijan

W ale kite m

Pou yon flannè

Ki sot New York

Li te di w

Lap marye ave w

Ou te komprann se verite

Li pase yon fo ak sivil

Apre lune de miel lii ale

Li pa janmen domi reve w

Kounyea ou santi w dezole

Jodia ou vin mande m tounen

Mwen pa ka fè anyen pou ou

Se pou w konnen le w gon menaj

Menm si lot moun ap fe w promes

Se pa pou sa pou ou kite l

Moun nan ka bezwen profite w

Li ba ou Bondye san konfesyon

Kou l fin trouve w

Li pati l kite w


Sa bèl

Sa bèl

Ou gen menaj ou soufri avè li

Demen nou vin marye

Ah wi sa bèl oh(2x)


Fok ou pran tèt ou ti cherie

Pa cherche yon fortune rapide

Ou gen menaj ou kenbe l

Pa koute neg kap vin fe w promès

Wap mennen avek menaj ou byen

Ou kite neg la vin tante w

Kou l fi n konnen w

Li kite w

Jodi gade w nan la rue


Sa bèl

Sa bèl

Ou gen menaj ou soufri avè li

Demen lè nou vi n marye

Ah oui sa bèl oh

Sa bèl

Sa bèl


Nan chercher fortune rapide

Gade w pèdi chans ou

Ti manman

Nan chercher fortune rapide

Gade w pèdi chans ou

Ti cherie


Sa bèl

Sa bèl

Ou gen menaj ou soufri avè li

Demen nou vin marye

Ah oui sa bèl oh (2x)9 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018