Sa fè m nal

Updated: Nov 8, 2018Cherie

Ti kè m piti

Pa fè m fe jalouzi

Lap fè m mal

Lap fè m mal


Ou di lè m gen lajan

Pa gen menm santiman

S fè m mal

Sa fè m mal


Chak fwa m vle fè lanmou

Ou di genlè mwen fou

Encore mal

Encore plus mal


Chak jou souffrans mwen ogmante

Mpa konn kilè ma soulaje

Pran ti pasyans

Pou sa chanje

Si w ta vle nou marye

Pa fèm mal

(2x)


Lanmou

Dwe mache ak respè

Se kompreansyon

Ki wout bonè

Lanmou

Dwe mache ak respè

Fó k nou pa konfonn

Lanmou ak pasyon


Si w ta vle

M ret pou sel manmie

Chèche konnen

Sa m renmen(2x)


Si w ta vle

M ret pou seul manmie

Chèche konnen

Sa m renmen (3x)


Doudou

Sa fè m mal(2x)


Doudou

Sa fè m mal(4x)


Composition ; Frandy Julien

Voix : Parisien Fils-Aimé


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018