Se ou mwen vleSi m pa ta posede w en verite

mwen k kon sa m tap pedu

Nan tout fanm ke map rankontre

sa pa gen doute ke c ou mwen vle

Avan w mwen pat konn tendresse

men kounyea la map benyen karess

C ou m vle

c ou m chwazi

ou c fanm dous mwen

Mwen renmen w natirelman

Map trete w amourezeman

Bondye t kreye nou pou nou kab marye

Mwem santi m byen le m ave w

M aksepte w pou tout res vi ou

Santiman m pou ou pa kite l pedi


Ou pa bel fanm

Ni ou pa fanm riche

ou pa gen byen

Poutan c ou mwen vle


Mwen renmen w

Paske w saj

Mwen renmen w

Paske w gen kalite


Ou pa gen tit

Ni ou pa fashon

Ou pa save

Poutan se ou mwen vle


Mwen renmen w

Paske w saj

Mwen renmen w

Paske w gen kalite


Cherie ou met kwe mwen

C ou mwen renmen

Amou ki nan kè m

Pa gen ti kras mikrob

Cherie ou met kwe mwen

C ou sel mwen vle

Mwen gen asurans

Ke w pa renmen m pour rien


Ou m renmen

C mwen vle

C ou fe m byen

C ou k fem dous


Texte:Louis Jean

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018