Superstition

Updated: Nov 8, 2018Ooooooooooooooo

Mezanmi

Nape lanse yon sos

A tout moun

Ki gen konesans mistik

Pou yo travay plus

Pou le byen

Le monde ap fini

Si nou pa chanje de konsepsyon

Nan plede chita fe mechanste

Detounen bon sèvo

Peyi nou pap mache


Kounyea menm la terre

Pa vle prodwi

Ou genyen di pyas

Ou pa sa manje

Yon rejim bannann

Ap vann vensenk goud

Tout bagay sa yo

Se konsekans malveyans


Pou w gate yon pozisyon

C superstition

Pou w konseve on pozisyon

C superstition

Pou w divize yon fwaye

C superstition

Pou w gate yon bon maryaj

C superstition

Pou w detounen yon sèvo

C superstition

Menm pou w jwe yon match football

C superstition

Yo fe ou di non sa w pa konnen

Ak superstition

Ou di wi san ou pa vle

Ak superstition


L 'Eternel

Si ou pa mete

Bouche nan sa

Pitit ou yo ou ap fin peri

Nap priye w

Fè lespri sen desann sou nou

Pou nou chanje konsepsyon(2x)


Pou w gate yon pozisyon

C superstition

Pou w konseve yon pozisyon

C superstition

Pou w divize yon fwaye

C superstition

Pou gate yon bon maryaj

C superstition

Pou w trouve yon boul bólet

C superstition

Menm pou w jwe yon match football

C superstition

Yo fe ou di non san w pa konnen

Ak superstition

Ou di wi san ou pa vle

Ak superstition


L' Eternel

Si ou pa mete

Bouche nan sa

Pitit ou yo

Ap fin peri

Nap priye w

Fè lespri sen desann sou nou

Pou nou chanje konsepsyon (2x)


Tout moun

Ki gen konesans mistik

Nap bay la men pou n travay pou le byen

Tout moun ki gen konesans mistik

Nap fon kombit pou n kombat enjistis(2x)


Annou travay pou le byen

Annou kombat lenjistis(3x)


Composition : Daniel Larivière

Voix : Giodany Joseph


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P