Ti Dady

Updated: Nov 8, 2018

Ti Dady

Nou gen sètan

Depwi nou renmen

Mwen konnen

Tout ti sekrè w

E ou konn

Tout pwen fèb mwen

Tout pwojè nou fin etudye

Pour l'avenir

Leu n marye

Nou anfante

Koman pou nou viv

Kounye la

Moman an rive

Pou n oganize nou

C'est alors

Ke tout paran m di m

Yo pa renmen ou

Yo di mwen

Si m vle marye pa gen problem

Men fó m chwazi

Yon mulatrès

Cheve pann sou do

Dady

Ou pa bezwen fatige ou

Se ou mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Se ou avèk ou sèl

Mwen wè mwen ka viv heureu

Si n jwenn difikulte

Cherie nap depeyize


Noir marye ak negrès

Mulat marye ak mulatrès

Mulat ka marye ak negrès tou

Se la chèr avek la chèr

Dady se ou mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Si nou jwenn difikulte

Cherie nap depeyize

Ou maleureuz se vre

Men maleureu pa defo

Se ou mwen renmen

Mwen pap kite ou

Pour rien au monde

Dady

Se ou mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Si nou jwenn difikulte

Cherie nap depeyize

Póv marye ake póv

Moun rich marye ak moun rich

Yon rich ka marye ak yon póv tou

Se la chèr avek la chèr

Dady

Se ou mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Si nou jwenn difikulte

Cherie nap depeziye


Noir marye ak negrès

Mulat marye ak mulatrès

Yon blan ka marye ak yon noir

Tou c la chèr avek la chèr

Dady

Se ou mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Si nou jwenn difikulte

Cherie nap depeyize

Ou maleureuz se vre

Men maleureu pa defo

Se ou mwen renmen

Mwen pap kite ou

Pour rien au monde

Dady se mwen chwazi

Paskeu se ou mwen renmen

Si nou jwenn difikulte

Cherie nap depeyize

Póv marye ake póv

Moun rich marye ak moun rich

Yon rich ka marye ak yon póv tou

Se la chèr avek la chèr


Composition : Daniel Larivière

Voix : Giordany Joseph

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo