Ti Jocelyne

Updated: Nov 8, 2018Gade ti Jocelyne

Ki vle pase

Pou bon jodia

Gade Ti Jocelyne

Ki komprann

Li kapab tronpe moun

A l'on bel istwa

A la de koze

(2x)


Ti Jocelyne

Chita lape

Pran plezi

S'on madame le bonheur

Kap fè pwópte lakay li

Li pa wè si kay li chaje ak debri


Tout rad Jocelyne mete

Toujou mal taye

Men tuye l rache l

Se li ki pi elegante

Jojo pran póz li konverti

Epi kay li genyen badji


A l'on belle histoire

A la de koze

(2x)


Chak semen

Ti Jocelyne nan discution

Ak moun li pa vle peye

Kan yon lót gon priz de bouch

Se pou l mache jete diskredi

Vermine

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm

(2x)

Sa pa gen dezan

Ou batay ak seu ou

La sosyete kondane ou

Hier ankó ou pete on tyoból

Ou met kouzen ou deyó lakay ou

Tripot

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm

(2x)


Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwóblem

(2x)

Chak semen Ti Jocelyne

Nan discution

Ak moun li pa vle peye

Kan yon lót gon priz de bouche

Se pou l mache jete diskredi

Vermine

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm

(2x)

Sa pa gen dezan ou batay ak seu ou

La sosyete kondane ou

Hier ankó ou pete yon tyóból

Ou met kouzen ou deyó lakay ou

Tripót

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou pèdu konpa ou

Jojo

Ou san repondong

Jojo

Al remize

Jojo

Bay moun repo

Jojo

Woy

(2x)

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm

Al pwópte lakay ou

Ou pèdu konpa ou

Jojo

Ou san repondong

Jojo

Al remize ou

Jojo

Bay moun repo

Woy


Ou chaje ak pwoblèm

Al pwopte lakay ou

Ou chaje ak pwoblèm


Voix: Giordany Joseph

Texte :Daniel Larivière


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo