Vive NoëlNoël(3x)


A la sezon


Genyen dousè


Noël(3x)


Son epok eksepsyonel


Noël(3x)


Noël no


Nou renmen w


E nou onore w


Noël(3x)


Noël no


Nap fete w


E n apresye w


Gad jan ke n en jwa


Nap chante


Nap danse


Nap pyafe


Nap bwè bouyon


Nap manje duri ak pwa


Vreman son tan ki dou


Lèl rive


Tout timoun


Kon granmoun


Nou reuni


Nap fete nesans


Jesu Christ


Nap chante


Nap rele Vive Noël


Nap ponpe


Sa c yon bel epok


Ah oui kè n an jwa


Nap chante


Nap danse


Nap pyafe


C'est Noël


Nap chante


Nap rele vive Noël


Nap konte


Sa c yon bèl epok


Ah oui c'est Noël


Il faut danser


Il faut chanter


Ah oui c'est Noël


Réjouissons -nous


Le Christ est née


Ah oui c' est Noël


Récréons-nous


On va fêter


Ah oui c'est Noël


Noëlc' est l'amour


Vivons ensemble


Ah oui c'est Noël


Il faut danser


Il faut chanter


Ah oui c'est Noël


Réjouissons nous


Le Christ est née


Ah oui c'est Noël


Récréons nous


On va fêter


Joyeux Noël


Tout timoun


Kon granmoun


Nou reuni nap fete


Nesans Jesus Christ


Nap chante


Nap rele vive Noël


Nap konte


Sa se yon bel epok


Ah oui kè n an jwa


Nap chante


Nap danse


Nap pyafe


C'est noël


Vive Noël


Voix:Giordany Joseph

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018