Yolande

Updated: Nov 8, 2018Yolande

Si w te panse

Se pa konsa

ou ta revoke mwen

Yolande

Bèl ti cherie mwen

An verite

Ou manke kouraj

Ou pa t bezwen jennen

Ou te mè t di m

ke ou gon lót boubout

Ou pa t bezwen jennen

Ou te met di m

Ke ou gon lót matcho

Ti Yole

Mwen tap komprann

Mtap retire kó mwen

San diskisyon

Ti Yole

Mwen tap komprann

Mtap retire kó mwen

Malgre m renmen w


Nan merkredi soir

Nou chita ansanm

Wap ban mwen

point de vue w

Nan mekredi soir

Nou chita a deux

Wap di m sa w pa renmen

Mwen te reponn ou

Pa gen pwoblem

Tout sa ou vle

M vle l tou

La vi m mande w

Mwen te reponn ou

Mpa gen pwoblem

Tout sa w vle

M vle l tou

Paske m renmen ou


M pa janm gen kont avè w

M pa janm derespekte w

Mpa janm dezobeyi ou(2x)


Cherie

Mwen inosan

Mwen inosan

Nan revokasyon mwen

Cherie

Mwen inosan

Paske mpat fè ou anyen


Lè ou di non

Se non

Mpa janm replike

Son fason

Pou m te ka viv avè ou lontan


Yole

Mwen pa fè ou anyen

Ou revoke mwen

San rezon

Mwen inosan

Mpat fè ou anyen

Ti Yole

Ou pat dwe revoke mwen

Yole

Mwen pa fè ou anyen

Ou revoke mwen san rezon


Mwen inosan

Mpat fè ou anyen

Ti Yole

Yole

Mwen pa fè ou anyen

Ou revoke mwen san rezon

M te revoke

On fi pou ou

Jodia ou revoke mwen

Ou mèt tann demen

Yap revoke ou

Pou yon lót


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Tribulation

La vi a genyen de pwoblem Yon moun pap janm kap fi n konprann Gen de bagay ou gen kap pase w Si w pa gen tet Ki kab fè ou fè mal Leu m te pitit Mwen te lakay manman mwen Mwen te konn fè sa mwen vle P